ZÁSOBÁREŇ SVETELNEJ ENERGIE/ĽUDSKÁ LÁSKA

Prinášajúce vibračné energie
Osobný obraz

Pri osobnom obraze na objednávku nie je dostupná autorská reprodukcia.

Moje obrazy sú vibračným jazykom svetla, prinášajúce energie lásky, svetla, poznania, vibračné liečenie a presvetlenie duše i priestoru. Sú našim sprievodcom na ceste životom, poznania toho kto naozaj sme a čo potrebujeme aby sme boli šťastní. Ide o harmonizáciu i aktiváciu najvyššieho ľudského potenciálu.

Menu