Strom života Poznania

Prinášajúce vibračné energie
Obraz - Prebudenie. Do priestoru prináša múdrosť, ľahkosť a harmóniu života. Nesie posolstvo „Dovoľ si pozrieť sa na veci aj inými očami“
Osobný obraz
Nie si len telo, ale duch, ktorý pochádza z Univerza. Inkarnuje sa na Zemi v ľudskom tele a prináša si so sebou neobmedzené možnosti. Máš v sebe uložený obrovský potenciál, ktorý však zatiaľ nevyužívaš, preto veríš na limity a obmedzenia. Cesta prebudenia je cestou odstraňovania týchto limitov. Je to cesta, na ktorej sa zbavujeme strachu, objavujeme v sebe Lásku a odkrývame to, čo znamená byť duch v ľudskom tele. Je to proces vnútornej premeny spojený s rastom nášho vedomia, uvoľnením vnútorných blokov, preprogramovaním našich buniek, pri ktorom presmerovávame svoj pohľad zo sveta okolo nás na svet v nás a začíname využívať potenciál, ktorý máme.. Keď vstupuješ na túto púť, vieš že zabudneš a musíš nájsť cestu domov, späť do svojho plného vedomia a poznania KTO SI. ( obrazné vyjadrenie vpravo dole v rohu- Veľký anjel, chystá na cestu malého anjela, ktorý prejde bránou zabudnutia...)

Pri osobnom obraze na objednávku nie je dostupná autorská reprodukcia.

Moje obrazy sú vibračným jazykom svetla, prinášajúce energie lásky, svetla, poznania, vibračné liečenie a presvetlenie duše i priestoru. Sú našim sprievodcom na ceste životom, poznania toho kto naozaj sme a čo potrebujeme aby sme boli šťastní. Ide o harmonizáciu i aktiváciu najvyššieho ľudského potenciálu.

Menu