LAY’O’ESHA – SLOBODA

Hotové obrazy sú vibračnými aktivačnými kódmi, ktoré nás vedú k poznaniu, osvojeniu si danej energie – hodnoty v živote. Preto si viete sami najlepšie vybrať , ktorý obraz je pre vás vhodný. Ako? Jednoducho sa vám bude páčiť. Nechajte sa viesť svojou intuíciou a až potom si čítajte text prinášajúcich energií.

Prinášajúce vibračné energie farieb, symbolov, kryštálov a odkazov
Prináša energie, ktoré oddeľujú ilúziu mysle od skutočnosti. Sloboda je energia s vysokou frekvenciou a keď sa uvoľní, začne pôsobiť v obrovskej žiarivej sile. Dovoľuje Stať sa slobodným v svojom pôsobení, bytí a myslení.
Použité materiály
plátno, akryl, stierka, zdobenie krídel 24karát.zlato
Duchovný výklad
Sloboda je prejav duše. Máme slobodu vybrať si svoju vlastnú cestu, vyvíjať sa vlastným smerom. Aj keď sa nám do cesty stavajú ľudia, ktorí nám v tom chcú brániť. Sloboda nás oslobodzuje od tlaku ostatných, no s pokorou a úctou k ich nastaveniu. Preč so všetkým, čo bráni našej slobode, to je kryštál Lay’O’Esha [lai o eša]. Aby sme mohli žiť v slobode na všetkých úrovniach. V tom, čo si dovolíš myslieť, cítiť, milovať, urobiť. Nemusíš ísť v nedeľu k svokre na obed, keď sa tam necítiš dobre. Nemusíš byť kamarátka s kolegyňou či s bývalou spolužiačkou, ak si už nemáte čo povedať. Nemusíš súhlasiť s tým, čo si myslí či robí tvoj muž, žena, dieťa, priateľka. Môžeš sa od toho všetkého oslobodiť. Od všetkých tých drobností, ktoré ťa každý deň privedú k povzdychnutiu. A to všetko bez pocitu viny. Lay’O’Esha nás oslobodzuje od starých vzorov, ktoré mám už neslúžia. Nemusíme sa nimi stále riadiť. Môžeme sa oddeliť od tohto prúdu a žiť bez ich záťaže. Pomáha nám rozpustiť naše vlastné obmedzenia, ktoré sme si sami dali. Nielen v tomto živote, ale aj v minulých. V minulých inkarnáciách sme urobili množstvo sľubov, ktorých dôsledky sa prejavujú dodnes. Už nie sú potrebné. Aj v tejto inkarnácii o nás všelikto rozhodoval. Už sa nemusíme riadiť týmito rozhodnutiami. Lay’O’Esha uvoľňuje vzory zo všetkých epoch, ktoré nás obmedzili v našej slobode. Pomáha transformovať kolektívne energie, ktoré sú už prežité a zbytočne zaťažujúce. Dáva nám dar vedome žiť svoju slobodu.
Rozmer
90x100 cm
Cena
1500
Obraz je voľný.

Dostupná je aj autorská printová reprodukcia , spracovaná v 3D efekte s energiami všetkých hodnôt.

Menu