LAY’O’ESHA – SLOBODA

Obraz
Prináša energie, ktoré oddeľujú ilúziu mysle od skutočnosti. Sloboda je energia s vysokou frekvenciou a keď sa uvoľní, začne pôsobiť v obrovskej žiarivej sile. Dovoľuje Stať sa slobodným v svojom pôsobení, bytí a myslení.
Použité materiály
plátno, akryl, stierka, zdobenie krídel 24karát.zlato
Energetický/Duchovný výklad
Sloboda je prejav duše. Máme slobodu vybrať si svoju vlastnú cestu, vyvíjať sa vlastným smerom. Aj keď sa nám do cesty stavajú ľudia, ktorí nám v tom chcú brániť. Sloboda nás oslobodzuje od tlaku ostatných, no s pokorou a úctou k ich nastaveniu. Preč so všetkým, čo bráni našej slobode, to je kryštál Lay’O’Esha [lai o eša]. Aby sme mohli žiť v slobode na všetkých úrovniach. V tom, čo si dovolíš myslieť, cítiť, milovať, urobiť. Nemusíš ísť v nedeľu k svokre na obed, keď sa tam necítiš dobre. Nemusíš byť kamarátka s kolegyňou či s bývalou spolužiačkou, ak si už nemáte čo povedať. Nemusíš súhlasiť s tým, čo si myslí či robí tvoj muž, žena, dieťa, priateľka. Môžeš sa od toho všetkého oslobodiť. Od všetkých tých drobností, ktoré ťa každý deň privedú k povzdychnutiu. A to všetko bez pocitu viny. Lay’O’Esha nás oslobodzuje od starých vzorov, ktoré mám už neslúžia. Nemusíme sa nimi stále riadiť. Môžeme sa oddeliť od tohto prúdu a žiť bez ich záťaže. Pomáha nám rozpustiť naše vlastné obmedzenia, ktoré sme si sami dali. Nielen v tomto živote, ale aj v minulých. V minulých inkarnáciách sme urobili množstvo sľubov, ktorých dôsledky sa prejavujú dodnes. Už nie sú potrebné. Aj v tejto inkarnácii o nás všelikto rozhodoval. Už sa nemusíme riadiť týmito rozhodnutiami. Lay’O’Esha uvoľňuje vzory zo všetkých epoch, ktoré nás obmedzili v našej slobode. Pomáha transformovať kolektívne energie, ktoré sú už prežité a zbytočne zaťažujúce. Dáva nám dar vedome žiť svoju slobodu.
Rozmer
90x100 cm
Cena
1500
Obraz je voľný.

Dostupná je aj autorská printová reprodukcia , spracovaná v 3D efekte s energiami všetkých hodnôt.

Menu